WELCOME TO

METIN RESEARCH GROUP

NANOCATALYSIS FOR GREEN CHEMISTRY (NCGC)
Katip Korkmaz
E-mail:
katip.korkmaz@hotmail.com
Hometown:
Trabzon/TURKEY
Joined group:
2013
Education:
BSc Degree in Chemistry, Atatürk University, 2012. MSc Degree in Chemistry, Atatürk University, 2015.
Research Interests:
Application of bimetallic nanoparticles as catalysts in organic reactions, catalysis.
B. Projects: 1. Tekdüze Parçacık Dağılımına Sahip Alaşım ve Çekirdek-Kabuk Yapılarında Bimetalik Paladyum Nanopartiküllerinin Sentezi, Tanımlanması ve Nitroarenlerin Transfer Hidrojenasyon Yöntemi ile Seçimli İndirgenmesinde Katalitik Etkileri (Synthesis and Characterization of Monodisperse Alloy and Core-Shell Bimetallic Palladium Nanoparticles and Their Catalysis for the Selective Reduction of Nitroarenes via Transfer Hydrogenation), TÜBİTAK-KBAG-113Z276, MSc Research Fellow, 2013-2015. (150.000 TL)
C. Publications (in reverse chronogical order): 1. Haydar Göksu, Sally Fae Ho, Önder Metin, Katip Korkmaz, Adriana Mendoza Garcia, Mehmet Serdar Gültekin, Shouheng Sun, Monodisperse NiPd Alloy Nanoparticles Catalyzed Reduction of Nitro and Nitrile Compounds via a Tandem Reaction of Hydrolysis of Ammonia Borane/Hydrogenation, ACS Catalysis, 2014, 4, 1777-1782.
D. National Symposiums: 1. Katip Korkmaz, Haydar Göksu, Sally Fae Ho, Mehmet Serdar Gültekin, Shouheng Sun, and Önder Metin, Selective Reduction of Nitro/Nitrile Compounds via Tandem Hydrolysis of Ammonia Borane and Hydrogenation Catalyzed by Graphene-Supported NiPd Alloy Nanoparticles, 5th National Catalysis Conference, 23-26 April 2014, P100 (pp. 290-291), Çukurova University/Adana (Poster Presentation-Best Poster Award). 2. Sümeyra Diyarbakır, Katip Korkmaz, Önder Metin, and Mehmet Serdar Gültekin, “Grafene Destekli FePd Alaşım Nanopartikülleri Katalizörlüğünde Birbirini İzleyen Amonyak Boran’ın Dehidrojenlenmesi ve Nitroarenlerin Hidrojenasyonu” V. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 22-25 Nisan 2015, Mersin (Poster Presentation).